Vữa sửa chữa Bê Tông Cosy CM 450

    Vữa sửa chữa Bê Tông Cosy CM 450 là vữa trám vá, sửa chữa polyme, không co ngót cường độ cao một thành phần, được trộn sẵn bởi xi măng Porland, cốt liệu tự nhiên chọn lọc và phụ gia bù co ngót. Chỉ cần thêm nước để tạo thành hỗn hợp vữa đồng nhất kết dính cao giúp định hình và trám vá các bọng rỗng mà không cần ván khuôn.

    Danh mục: