Vữa Chống thấm Cosy-1F

  Cosy-1 F hợp chất chống thấm đóng gói sẵn dạng lỏng
  gồm các loại phụ gia đặc biệt và cốt liệu chọn lọc. Sau
  khi trộn với xi măng sẽ tạo thành vữa chống thấm
  dùng để khóa các lỗ rỗng và mao dẫn trên các bề mặt
  bê tông cũng như bề mặt gốc xi măng.

  Danh mục: