VỮA CHỐNG THẤM BÊ TÔNG – SEAL 109

    COSY 109 là sản phẩm chống thấm đàn hồi 2 thành phần gốc xi măng với công thức cải tiến. Lớp chống thấm có tính đàn hồi nhẹ, bảo vệ các lớp chống thấm màng mỏng bên trong, tạo lớp phủ bảo vệ các cấu trúc vữa và bê tông chống lại sự xâm nhập và thẩm thấu của nước, hơi nước và các chất lỏng khác