keo dán Gạch Cosy

    keo dán Gạch Cosy là sản phẩm keo dán gạch cao cấp, gốc xi măng, 1 thành phần, khi sử dụng chỉ cần trộn với nước sạch. Sản phẩm được chế tạo từ cốt liệu khoáng, xi măng và các loại phụ gia đặc biệt tính năng cao. Sản phẩm đạt chuẩn chất lượng thuộc nhóm keo dán gạch cao cấp C2 theo phân loại trong tiêu chuẩn TCVN 7899-1:2008 và ISO 13007-1:2004.

    Danh mục: