Cosy Grout G-1 Vữa Đông Cứng Nhanh

    Cosy Grout G-1 Vữa Đông Cứng Nhanh là vữa đông cứng nhanh được sản xuất từ xi măng thủy lực, cát mịn và phụ gia đặc biệt. Ngay khi tiếp xúc với nước vữa nhanh chóng đông cứng lại, tăng thể tích và hình thành nên một loại vữa có khả năng chống thấm tức thời và tuyệt đối kín khí.