Cosy Gard 905S PHỤ GIA CHỐNG THẤM, TĂNG CỨNG BỀ MẶT

    COSY GARD 905S là là sản phẩm lỏng, hệ nước có thể sử dụng ngay và tạo màng cứng chống thấm. Sản phẩm sẽ trở nên trong suốt sau khi khô và ngăn chặn
    sự phát triển của vi khuẩn và nấm mốc.

    Danh mục: