Cosy Clean chất tẩy Rêu, Mốc

    COSY CLEAN là hợp chất tổng hợp có tác dụng mạnh trong việc tẩy rửa rêu, mốc, nấm, tảo… tiêu diệt vi sinh, vi khuẩn hiệu quả cao.